Warmtenetten in de energietransitie:

evenwicht bewaren

Wat ligt er meer voor de hand dan het verplaatsen van een overschot aan warmte naar plekken waar behoefte aan warmte is? Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet alleen vraagt het hergebruik van restwarmte veel investeringen in de infrastructuur, het is ook belangrijk om vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen.

Bij elektriciteitscentrales, afvalverwerkingsbedrijven en bijvoorbeeld datacenters komt veel warmte vrij. Voor de betreffende bedrijven gaat het hier om een restproduct, maar voor andere partijen kan het juist een nuttige warmtebron zijn voor het verwarmen van woningen, bedrijven, kantoren en bijvoorbeeld de kassen van de glastuinbouw. Maar hoe krijg je de warmte vanaf de warmtebron naar de potentiële afnemers? Die vraag (en andere) wordt beantwoord in deze gratis whitepaper van Gawalo.

Gawalo

Download de gratis whitepaper