Vuistregels voor de ventilatieberekening bij balansventilatie

De vraag naar balansventilatie (systeem D) stijgt. Dat komt onder meer door de eisen voor “Bijna Energieneutrale Gebouwen” (BENG). Maar waarom is het zo belangrijk om goed te ventileren? En hoe bereken je de ventilatiestromen in een huis, zodat de installatie voldoet aan de wettelijke minimumeisen? Dat wordt behandeld in deze gratis redactionele whitepaper.

Aan de orde komen de vijf ventilatiesystemen, rekenvoorbeelden en de noodzaak om de belang­rijkste regels uit het Bouwbesluit en de basiseisen voor de toe- en afvoercapaciteit te kennen.

Lees meer en download deze gratis whitepaper!

Gawalo

Ja, ik ontvang graag het gratis whitepaper